چرم پارچه طرح آدرین - Pudineh Baft

چرم پارچه طرح آدرینچرم پارچه طرح آدرین ADRINE


طراحی نو و سبکی جدید در طراحی پارچه مبلی
○ رنگ بنی فوق العاده و متنوع

○ بدون ریزش رنگ

○ دوام کششی و سایشی عالی

⚠رنگ بندی کامل و رنگ بندی های جدید در کانال تلگرام⚠


Instagram: https://www.instagram.com/pudineh_baft

Telegram:  https://t.me/PudinehBaft

Posted in محصولات جدید on مه 17, 2020